Con bây giờ đã không còn mẹ.

Những ngày dài năm tháng buồn hiu.

Sáng trưa chiều tối nhà vắng lạnh.

Ngồi bên góc bếp lửa tàn tro.

Nước mắt mồ côi con khóc mẹ.

Nhớ vòng tay ấm Mẹ hiền ơi.

Tiếng hát ầu ơ trong nắng hạ.

Ru con giấc ngủ ngạt ngào hương.

Con quỳ ngày Lễ Vu Lan,

Xót xa bổn phận hiếu thân chưa tròn.

      Đông Ngọc Trần Mỹ Huệ

          01/09/2020

      Mùa Vu Lan Năm Canh Tý