Hứng dùm những giọt mưa rơi

Để cho thương nhớ được vơi phần nào

Để cho lòng bớt xuyến xao

Nhớ nhà nhớ Mẹ, năm nào mưa rơi

Nhà tranh rách nát tả tơi

Giọt mưa trên lá sầu vơi nỗi lòng

Nhà nghèo, vách trống vách không

Mà mưa không ướt tấm lòng mẹ con!

Bây giờ xa cách núi non

Chăn êm nệm ấm, có còn như xưa?

Buồn đâu chỉ mấy giọt mưa

Sao không nhỏ xuống cho vừa lòng tôi!

San Diego 09-16-2018