Giới thiệu bài hát: Tiếng Dân Oan

Dưới chế độ cộng sản, không ai được quyền tư hữu đất đai, lại thêm, cộng với cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ”, thì có nghĩa là đảng muốn lấy đất của dân lúc nào cũng được, thông qua nhà nước, và người dân chỉ được làm chủ trên lý thuyết. Quá oan ức, người dân gọi đảng ăn cướp và họ trở thành dân oan.

Bài hát này, nói về hành trình thống khổ của dân oan đi đòi công lý từ tay kẻ cướp và được một nhạc sĩ nỗi tiếng, Xuân Điềm trong ban Tù Ca, viết tặng riêng cho cô Lê Thị Kim Thu, một dân oan không sợ cường quyền, đã kiên cường dẫn dân oan đi đòi công lý giữa lòng thủ đô, trong những năm tháng mà cường quyền còn dùng họng súng để trị dân, bất chấp mọi luật lệ. Cô ta đã bị 3 lần tù dài hạn, rất nhiều lần tù ngắn hạn, và những sách nhiễu của nhà cầm quyền.

Ngoài ra cô ta cũng là một “phóng viên vỉa hè”, đã cung cấp nhiều tài liệu, hình ảnh, phỏng vấn về công cuộc đấu tranh của dân oan, được nhiều cơ quan truyền thông hải ngoại dùng làm tài liệu. Tất cả hình ảnh trong video clip là của cô.

Hôm nay cô cũng có mặt cùng những người Việt yêu công lý và nhân quyền, hát  tặng quý vị.

Đây, cô Lê Thị Kim Thu.

About the song: Voice of Dan Oan

Under the communist regime, no one has the right to own land, plus, in addition to the mechanism, “the party leads, the state governs, the people masters”, that means the communist party can grap land from the people against his will. Also, through the state, and the people are only the boss in theory. Too unjust, people call the party robber and they become petitioners.

This song talks about the miserable journey of the petitioners to claim justice from robbery from a famous musician, Xuan Diem in the prison group, written separately for a brave petitioners, who led the petitioners to claim for justice, when the communist use guns to rule the people, despite all the rules. She has been subjected to three long prison terms, numerous short prison terms, and harassment by local authorities.

In addition, she is also a “roadside journalist” who provided documents, photos and interviews on the struggles of petitioners and documents used by overseas media. All the images in the video clip are hers.

Today she is also present, with the Vietnamese love justice and human rights, singing to you.

Here, Ms. Le Thi Kim Thu.