SuGia-DanOan

Dân Oan Lê Thị Kim Thu: “Sứ Giả” của Dân Oan.

Khi vừa tạm cư ở San Diego, cô đã tiếp tục dấn thân vào con đường tranh đấu chống áp bức, đòi công lý, đòi quyền làm người cho Dân Oan. Cô đã tham gia nhiều cuộc biểu tình, nhiều buổi vận động cho nhân quyền, cho công lý tổ chức tại Little Saigon.

Hiện cô đang trên đường đến Đông Timor, xứ Nam Dương, làm “Sứ giả của Dân Oan”, tham dự Diễn Đàn của Người Dân toàn vùng Đông Nam Á, Asean People’s Forum 2016, tổ chức tại Đông Timor trong đầu tuần tháng 8.

Chuyến đi này được sự vận động và bảo trợ của tổ chức BPSOS có trụ sở tại

6066 Leesburg Pike, Suite #100, Falls Church, VA 22041

Ph:    (703) 538-2190 Fax:  (703) 538-2191 info@bpsos.org

 

Mục đích của nó, theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, cho biết:

“Chuyến đi Đông Timor của cô Kim Thu sắp đến là bước đầu tiên trên hành trình kêu gọi quốc tế nhập cuộc và áp lực chính quyền Việt Nam phải tuân thủ những quy tắc tổng quát về công lý và công bằng trong lĩnh vực quyền sử dụng hay sở hữu đất và tài sản của công dân. Đồng thời dân oan còn cần mở ra mặt trận pháp lý để đòi hỏi chính quyền các cấp tuân thủ luật quốc gia, luật quốc tế, và các cam kết quốc tế.”.

Hội nghị này được tổ chức hàng năm dành cho người dân của 11 quốc gia vùng Đông Nam Á, là diễn đàn để trình bày những nguyện vọng hay nỗi oan ức của mình. Đặc biệt năm nay là năm đầu tiên tiếng nói của “Dân Oan” được chính thức đưa vào nghị trình. Tại diễn đàn, cô sẽ là người phát biểu, trưng bày hình ảnh, video clips cũng như gặp gỡ nhiều nhân vật có tiếng khắp, nơi để trình bày về vấn nạn Dân Oan Việt Nam cho toàn thế giới hiểu nỗi thống khổ của người dân sống dưới chế độ cộng sản, khi mà quyền quản lý đất đai nằm trong tay của đảng cầm quyền.

Nguyện vọng chính của cô cũng như hầu hết các Dân Oan là muốn có quyền tư hữu.

Kính mong quý đồng hương ủng hộ và chúc phúc cho cô thành công trong sứ mạng làm “Sứ Giả của Dân Oan”.